LelystadDoet nieuws

Samen en Sociaal ontvangt Boegbeeldje

4 april 2019

Samen en Sociaal ontvangt Boegbeeldje Op donderdag 28 maart jl. is het boegbeeldje uitgereikt aan de vrijwilligers van Samen en Sociaal. Hiermee laat LelystadDoet haar waardering blijken voor de vrijwilligers, die zich middels evenementen, activiteiten, trainingen en projecten inzetten voor alle Lelystedelingen met aandacht voor kwetsbare groepen. Op deze wijze wil de organisatie een positieve bijdrage leveren aan de Lelystadse gemeenschap.

 

Samen en Sociaal is een jong, dynamisch en groeiende stichting. Ze vinden het belangrijk dat alle bewoners mee kunnen doen in hun omgeving, op eigen kracht. Hierbij stimuleren en ondersteunen zij inwoners om actief deel te nemen aan de samenleving, zodat niemand aan de kant hoeft te staan. Men krijgt de kans om gezien te worden en erbij te horen; het boeken van kleine persoonlijke successen om zo het zelfvertrouwen te vergroten en hun sociale netwerk te vergroten. Hierbij worden krachten gebundeld met diverse samenwerkingspartners, alles met als doel de samenhorigheid te vergroten en voor elkaar te zorgen in Lelystad.

Vrijwilligersorganisaties en vrijwilligers maken onlosmakelijk deel uit van de Lelystadse samenleving. Ze zijn onmisbaar en van onschatbare waarde. LelystadDoet reikt regelmatig het boegbeeldje uit aan een vrijwilligersorganisatie. Dit als blijk van waardering. Wilt u als organisatie ook in aanmerking komen of wilt u een initiatief aandragen? Dan kunt u contact met opnemen via lelystaddoet@welzijnlelystad.nl. Meer info over LelystadDoet: lelystaddoet.nl.