Organisatie

Over Stichting IDO

Stichting IDO (Interkerkelijk Diaconaal Overleg) staat voor "helpen wie geen helper heeft", en gaat uit van inmiddels 9 samenwerkende kerken in Lelystad. Wij zijn een organisatie die in onze stad kosteloos hulp biedt aan mensen die geen helper hebben, eenzaam zijn, die tussen wal en schip dreigen te vallen, gebrek lijden of in een schuld situatie terecht zijn gekomen. Voor die hulp staan meer dan 300 vrijwilligers klaar, die worden begeleid en ondersteund door enkele professionele krachten.