Vacatures

Penningmeester

 • Geplaatst op: 12 februari 2020
 • Status: Open
 • Vacaturenummer: 569

Solliciteer direct

SPEL geeft uitvoering aan het werk van de speciale peuterspeelzaal ´t Opstapje´. Deze peuterspeelzaal is een plek voor kinderen die vanwege hun achterstand of beperking op het gebied van motoriek, spraak/taalontwikkeling of zintuigelijke ontwikkeling niet kunnen deelnemen aan een reguliere peuterspeelzaal of daar niet tot hun recht komen. De peuters worden in hun ontwikkeling gestimuleerd door ze uit te nodigen en uit te dagen, met een aangepast aanbod en middels specialistische begeleiding. Het bestuur van deze mooie stichting, uniek in Lelystad, is op zoek naar een penningmeester

Hoe zien de werkzaamheden er uit?

 •  opstellen van de jaarlijkse begroting, samen met de voorzitter
 •  jaarrekening (laten) opstellen in overleg met accountant
 •  controleren van de uitgaven gedurende het jaar
 •  financiële kwartaaloverzichten opmaken en delen met het bestuur
 •  op verzoek van subsidieverstrekkers financiële gegevens aanleveren
 •  (laten) uitvoeren van betalingen (salarissen, declaraties, facturen, incassobatch) 
 •  het sturen van facturen
 •  archiveren van financiële stukken
 •  beheer en controle van verzekeringspolissen
 •  medeverantwoordelijk voor het afsluiten van contracten
 •  adviseren t.a.v financiële zaken

Werktijden

Ongeveer 8 bestuursvergaderingen per jaar en gemiddeld 2 uur per week. 

Welke kennis en vaardigheden vragen wij van u?

Welke scholing / training / uitleg krijgt u aangeboden door deze organisatie?

Extra informatie

Voor informatie over SPEL zie onze website www.spellelystad.nl
Voor verdere informatie over de vacature: Dhr. L. Aarts (voorzitter) tel. 0653490824

Praktische informatie

Minimum leeftijd: 16
Hoeveel plekken: 1
Startdatum: 1 april 2020
Vrijwilligersvergoeding: Nee
Reiskostenvergoeding: Nee
Tegenprestatie: Nee
ANBI-status: Ja
VOG-vergoeding: Nee
Verklaring omtrent gedrag (VOG): Ja

Solliciteren

Als je ingelogd bent, kun je op alle vrijwilligers vacatures van LelystadDoet solliciteren via onderstaande knop. Je kunt ook zelf contact opnemen met de contactpersoon van betreffende organisatie. Deze kun je vinden aan de linkerkant in het blok over de organisatie. LelystadDoet kan ook de bemiddeling voor je verzorgen. Meld je aan voor een afspraak. Je zult via de organisatie horen of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Solliciteer direct